historische kring ruimteDe Historische Kring heeft haar intrek genomen in Sociaal Cultureel Centrum 'De Spot' aan de Blijklaan 1. Hier is documentatie en het archief van de Kring te vinden.

Dankzij een bijdrage van Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen is de ruimte voorzien van nieuwe computerapparatuur. Een aanwinst voor het documenteren van de verkregen spullen en het digitaliseren van fotomateriaal.

Op donderdagavond van 19.30-21.30 uur kan men, met uitzondering van de vakantieperiode, in de documentatieruimte terecht voor het inwinnen van informatie, historisch materiaal afgeven of het kopen van uitgaven van de Kring. Hoewel er inmiddels ook veel informatie op deze site staat, verwijzen wij u voor meer persoonlijke informatie toch naar de inloopavonden in De Spot.

Let op: klik op de kopjes hieronder om de desbestreffende inhoud zichtbaar te maken! 

Algemeen

Besselaar, Herman - Molens van Nederland
Egeraat, Dr. L. van - Het onbekende Nederland. Deel III (ca. 1950)
Kamps, P.J.M., e.a. - Terminologie verdedigingswerken (1999)
Lans, Jan / Vuijsje, Herman - Lage landen, Hoge sprongen
Michielse, Henk, red. - Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak (2004)
Provincie N-H - De Cultuurhistorische Waardenkaart als bron van inspiratie
Provincie N-H - De Stelling van Amsterdam (2003)
Staring, Dr. W.C. van - De wording van kienhout (1983)
Haartsen, Adriaan/Bekius Dolf - Water van niveau. Cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (2003)
Vereniging van wasserijen - Er wasch eens ... (1983)
Visser, H.R. /van Wieringen, J.S. - Kazematten in het Interbellum (2002)

Nederhorst den Berg (algemeen)

Krol, J - De geschiedenis van Nederhorst den Berg (1949)
Baar, Jan - Een Berg verleden. Nederhorst den Berg 750-2002 (2003)
Gemeente Nederhorst den Berg - Bestuurlijke indeling van Nederland in Bergs perspectief (1996)
Snel, Jan, e.a. - Prentenboek van Nederhorst en herinneringen uit grootmoeders tijd (1981)
Tussen Vecht en Eem - Nederhorst den Berg (1993)
Weerd, C.F. de - Nederhorst den Berg 1780-1815 (1988)
Provincie Noord-Holland - Monumenten Inventarisatie Project N-H. Ned. den Berg (1991)
VVV - Nederhorst den Berg (1972)
     
Blankendaal, N.M. - Nederhorst den Berg in oude ansichten (1974)
Blankendaal, N.M. - Nederhorst den Berg nogmaals (1993)
Verkaik, Ruud - Een ansicht uit het verleden (2002)
     
Geelen, Harrie / Jong, Onno de - Nederhorst. Gedicht en tekening (1993)
Wichen-Schol, Martha van - Poëtische tocht door Nederhorst den Berg (1989)
     
Baar, Jan - Om het vriespunt. 100 Jaar IJsclub Nederhorst den Berg 1902-2002 (2002)
Blijkpolder - Keur van de Blijkpolder (1965)
Boeve, Evert - De Googelaars. 300 Jaar bewoners op en rond de Oude Goog (1997)
Brandweer Nederhorst den Berg - Gemeentebrandweer Nederhorst den Berg (1989)
De Brug - De Brug ... Een eeuw wijzer (2000)
Deutekom, W.J. / Jansen J.E. - Het Gemeentehuis van Nederhorst den Berg (1984)
Historische Kring NdB - Het jaar van de boerderij. Speciale editie van Werinon (2003)
Gemeente Hilversum - Het ontstaan van vaarwegen in het Gooi en de geschiedenis van het Hilversums Kanaal met de schutsluis het Hemeltje en de Hilversumse haven (1980)
Goed Wonen - 75 Jaar Woningbouwvereniging 'Goed Wonen' Nederhorst den Berg (1991)
     
Hoetmer, Alie - Geschiedenis van een ondernemer. Willem Hoetmer (2000)
Hooren, Joyce van - Hoera, een vijfling (1997)
Huisstede, Henk van - De Bergse Vakbeweging (1986)
Nera - NERA 50 jaar! Rijksdienst voor Radiocommunicatie (2000)
Spiegelpolder - Keur van de Spiegelpolder (1967)
Vereniging CNS 'Warin' - Christelijk onderwijs te Nederhorst den Berg 1881-1981 (1981)
     
Vereniging Milieudefensie. Kerngroep Nederhorst den Berg - Rapport Diepzandwinning Blijk- Spiegelpolder Nederhorst den Berg
Werinon - 40 Jaar zandwinning in Nederhorst den Berg (1991)
Werinon - Van blekerij tot wasindustrie (1992)
Werinon - Onderwijs in Nederhorst den Berg (1988)
Werinon - Bevrijding 50 jaar (1995)
Werinon - Tien jaar Historische Kring Nederhorst den Berg (Overzicht / Stilhorn / Hoepelbuigerij / Prutmolen) (1998)
Werinon - Winkels in Nederhorst den Berg (2000)
Werinon - Nederhorst den Berg Speciaal. (Dorpsbestuur / Bovenlanders / Dr. Wartena / Gezondheidstoestand in de Vechtstreek 1900) (2001)
Werinon - Het jaar van de boerderij (2003)
Werinon - 5 mei 2005, 60 jaar bevrijding (2005)
Werinon - Religieus erfgoed (2005)
Zorgcentrum - 25 jaar Woonzorgcentrum 'De Kuijer' (2000)

Horstermeer

Abrahamse, C.M. - Inventaris van de archieven van de Horstermeerpolder 1612-1980 (1983)
Habiform - Spiegelproject Horstermeer (2003)
Panne, Ir. W. Van der / Vermeulen, Mr. Th. A.G. - De RWZI-Horstermeer
Prins, P.J. - De kolonie 'Walden' in de Horstermeer. Proefschrift (1962)
Rinsma, E.J. / Snel, J. - De Horstermeer 100 jaar droog 1882-1982 (1982)
Stichting Econ.-Techn. Instituut voor Zuid-Holland - De Horstermeerpolder. Een verkenning van mogelijkheden (1979)
Stichting Econ.-Techn. Instituut voor Zuid-Holland - De Horstermeerpolder. Een inventarisatie van de bedrijvigheid (1978)
Vereniging Natuurmonumenten - Natuur van het zuiverste water. Deel 2. Herstel en ontwikkeling van moerassen in en rond de Horstermeerpolder (1995)

Genealogie

Besselaar, Herman - Molens van Nederland
Egeraat, Dr. L. van - Het onbekende Nederland. Deel III (ca. 1950)
Kamps, P.J.M., e.a. - Terminologie verdedigingswerken (1999)
Lans, Jan / Vuijsje, Herman - Lage landen, Hoge sprongen
Michielse, Henk, red. - Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak (2004)
Provincie N-H - De Cultuurhistorische Waardenkaart als bron van inspiratie
Provincie N-H - De Stelling van Amsterdam (2003)
Staring, Dr. W.C. van - De wording van kienhout (1983)
Haartsen, Adriaan/Bekius Dolf - Water van niveau. Cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (2003)
Vereniging van wasserijen - Er wasch eens ... (1983)
Visser, H.R. /van Wieringen, J.S. - Kazematten in het Interbellum (2002)

Monumenten

Huisstede, Kees van - Herdenking van het jubileum van de Ambachtsvrouwe C.J.A. Warin 4 september 1900 (2000)
Leurs, C.P.M. - Nederhorst. Dertig jaar restauratie- en subsidieperikelen, in een notendop (1993)
Tromp, Heinerick - Een kasteel in het 'Groene Hart': Nederhorst den Berg. In: De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 127/2000
     
Willibrordkerk    
Hanou, André - De ondergang van Pieter Poeraet (1684 - ?), dominee-dichter. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 11/2 1988
Karsemeijer, H.N. - Bouwgeschiedenis van de Nederlands Hervormde kerk te Nederhorst den Berg (1989)
Kerkeraad - De Willibrordkerk Nederhorst den Berg
     
R.K. kerk H. Maria Hemelvaart    
Baar, Jan - Nu, gij bouwt niet uit weelde. Rond de bouw van de RK kerk te Nederhorst den Berg (1990)
Baar, Jan - De parochie H. Maria Hemelvaart van Nederhorst den Berg en Nigtevecht. In: Een kansrijk bestaan. De geschiedenis van drie parochies tussen Gooi en Vechtstreek (2000)
Loos, J.C. van der - Geschiedenis der parochie Nederhorst den Berg 1811-1911 (1911)
     
Petersburg    
Historische Kring NdB - Petersburg, een verdwenen buitenplaats. Speciale editie van Werinon (1995)
Oldenburger-Ebbers/Reiman, Andrey L. - Nogmaals Peterburg langs de Vecht. Een vergelijking tussen twee plattegronden voor deze buitenplaats uit de Collectie Beudeker en uit de Collectie van Peter de Grote. In: Bulletin KNOB, 2001/3
Walstra, Pauline / De Wilde, Frank - Christoffel Brants, zakenman en vriend van Peter de Grote. In: Spiegel Historiael, Themanummer Russen en Nederlanders 1600 -1917,1989/6 Werinon: Petersburg, een verdwenen buitenplaats (1996)

Onderzoek

Bos-Rops, J.A.M.Y /Bruggeman, M - Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (1987)
Bossaers, K.W.J.M. - Gids voor historisch onderzoek in Noord-Holland (1994)
Hustinx, L.M.Th.L, e.a. - De archieven in Noord-Holland (behalve Amsterdam) (1981)
Machielse, Henk - Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak
Tang, Aad van der - Stamboomonderzoek. Een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis (1981)
Wiel, Kees van der - Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek

Vechtstreek

Bakker, P.A. e.a.  - De Noordelijke Vechtplassen. Flora en Fauna 
Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied  - Naar een nationaal landschapspark de Vechtstreek (1977) 
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, e.a.  - De Vecht. Restauratieplan Vecht 1996-2015 (1996) 
Koot, Ton  - En nu ... Rondom Amsterdam (1944) 
Lisman, A.J.A.M  - Toegangshekken in de Vechtstreek. In: Jaarboekje Niftarlake 1994 
Lutgers, P.J.  - Gezigten aan de rivier De Vecht (1836) (1971) 
Luttervelt, Dr. R. van,  - Schoonheid aan de Vecht (1944) 
Niftarlake  - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap, 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1933, 1934, 1935, 1938, 1939, 1940, 1943, 1948, 1952, 1953, 1955 
Noordanus, G  - Vecht en Veen op de valreep 
Oranjewoud  - Restauratieplan Vecht. Aanlegplaatsen Vecht 
Provincie Noord-Holland  - De cultuurhistorie van Gooi en Vechtstreek 
Terlouw, Piet - De Vecht, een stroom van verhalen (1972)
Thijsse, Jac. P. - De Vecht (1916)
Uden Masman, H - De Vechtstreek, van Utrecht tot Muiden (1945)
Uden Masman, H - De Vechtstreek, van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse Plassengebied (1952)
Vereniging 'De Vechtstreek' - De Vechtstreek, van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse Plassengebied (1971)
Vereniging 'De Vechtstreek' - De Vechtstreek, Gids voor de toerist en inwoner van Utrecht tot Muiden (1978)

Boekenlijst

Titel: Van weiland tot stadion
Alternatieve titel:
Uitgegeven door: Dunnebier B.V. in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Baar, Gerard
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: Om het vriespunt
Alternatieve titel: 110 jaar IJsclub Nederhorst den Berg
Uitgegeven door: Studio Dunnebier in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Baar, Jan
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: Een kabinet van Utrechtse gezichten
Alternatieve titel:
Uitgegeven door: Fibula in
ISBN: 90 228 3408 5
Cost: 0
Auteur: Becker-Jordens, Annelies
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: Vijftig Jaren
Alternatieve titel:
Uitgegeven door: Scheltens & Giltay in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: de Googelaars
Alternatieve titel: 300 Jaar bewoners op en rond de Oude Goog
Uitgegeven door: Dunnebier B.V. in
ISBN: 90-9010621-9
Cost: 0
Auteur: Boeve, Evert
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: De godin van Oud Zuilen
Alternatieve titel:
Uitgegeven door: Elsevier in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Farnum, Dorothy
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: De geschiedenis van Ned. den Berg
Alternatieve titel:
Uitgegeven door: Gijsbers en Van Loon in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Krol, J.
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: Rhythme en Rijm
Alternatieve titel:
Uitgegeven door: Stichting Nederlandse Schoolradio in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Stichting Nederlandse Schoolradio,
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In

 

Titel: Vloekjes bij de thee
Alternatieve titel: Een reportage over de 19de eeuw in Nederland
Uitgegeven door: Meulenhoff in
ISBN:
Cost: 0
Auteur: Zaal, Wim
And -, -
Leesniveau: -
Punten: -
Categorie:                    

Availability: copy #1 :In