Terugblik jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

De op 24 februari gehouden jaarvergadering verliep vlot. De voor de vergadering uitgegeven nieuwsbrief, opgeluisterd met foto’s van de activiteiten in 2016, is hier te lezen en te downloaden.

En passant maakten de leden kennis met een nieuw ingestelde eenmanswerkgroep, waarvan fotograaf Ton Keizer het enige lid is. Hij gaat de veranderingen binnen het dorp vastleggen voor het nageslacht.

Na afloop van het officiële gedeelte vertoonde Teus van de Kemp met assistentie van Gerard Baar, foto’s van een andere fotograaf. Onder de nalatenschap van verloskundige Grada Nieuwendijk, die in het hele dorp als tante Grada door het leven ging, bevond zich ook een fotoboek.

Meer over Grada Nieuwenhuis

Jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

Voor vrijdagavond 24 februari 2017 staat de jaarvergadering van de Historische Kring op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2016 en de rondvraag.

De Nieuwsbrief met informatie voor de vergadering, wordt voorafgaand aan de vergadering in de Bergplaats uitgereikt en is ook hier te bekijken en te downloaden

Lees meer

Lezing "Water" door Maarten Bootsma

Op vrijdagavond 7 april a.s. komen de heren Maarten Bootsma en Willem Mooij, uit onze buurgemeente Loenen aan de Vecht, een lezing houden met als thema: ‘Water’. De lezing wordt gehouden in de

Bergplaats, Kerkstraat 7 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis

In de presentatie worden een vijftal aspecten behandeld die aan water, in het bijzonder de Vecht en het vroegere Merwedekanaal, verbonden zijn. Met name: Middelen om het water over te steken, Geld verdienen, Verdedigingswerken, Recreatie, Bedreiging & Overlast

Het geheel wordt opgeluisterd met foto’s en platen uit vooral verleden maar ook richting heden. Ook unieke foto’s van de overstroming van de Vecht in 1928 maken deel uit van de presentatie. De raakvlakken met Nederhorst den Berg komen uiteraard ook aan de orde.