We will remember them

Herdenking2Herdenking4

English translation

Op 15 mei 1943 verongelukte een  Canadese bommenwerper, vlucht HE 697 OW 'M', bij het boezemkanaal in Nederhorst den Berg.

De bemanning bestaande uit 5 jonge mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar kwam om het leven.
Op 13 september j.l. werd onder grote belangstelling ter nagedachtenis aan deze jonge helden, een  monument  onthuld aan de Randweg te Nederhorst den Berg.
Op 15 mei 2020, 77 jaar na de crash, zijn er als eerbetoon, bloemen gelegd door de voorzitter van de Historische Kring en de ‘Oude Meesters’, namens de drie basisscholen.
In verband met de corona crises werd het slechts  een bescheiden ceremonie. 

"We will remember them"

On May 15 it was 77 years ago that the Canadian bomber, flight HE 697 OW 'M', crashed near the bosom canal in Nederhorst den Berg. The crew consisting of 5 young men between the ages of 20 and 25 all died.
On September 13, 2019 a monument was unveiled at Randweg in Nederhorst den Berg, in memory of these young heroes, with many people attending the event.
On May 15, 2020 the Historical Association placed a flower arrangement at the monument as a tribute. In connection with the corona crisis, it was only a modest ceremony in the presence of some board members of the Association.