• Home
  • Nieuws
  • Jaarvergadering 2020 en Bergse Schilders

Jaarvergadering 2020 en Bergse Schilders

20 maart - Jaarvergadering met Lezing: over Bergse Kunstschilders
20200227 BergseSchildersVoor vrijdagavond  20 maart a.s. staat de jaarvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2020 en de rondvraag.

Voor wat de bestuursverkiezing betreft zijn aftredend en herkiesbaar: interim-voorzitter Ton Kuijs en penningmeester Petra van ‘t Klooster. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is beloond: met succes is een beroep gedaan  op de heren Hans Stalenhoef en Jan van Wijk om zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Tot voor de opening van de vergadering kunnen tegen kandidaten zich melden bij het bestuur.
De Nieuwsbrief met jaarverslag is te lezen op deze site en wordt voorafgaand aan de vergadering in de Bergplaats uitgereikt.
Na het officiële deel en een korte pauze is om ca. 20.30 uur het woord aan Dr. Claudette Baar-de Weerd. Zij laat u kennismaken met twee Bergse kunstenaars Jan Jacob Spohler, ook wel Spöhler genoemd en Pieter Gerardus van Os. De eerste is in november 1811 in Nederhorst den Berg geboren en overleed  in juni 1866 te Amsterdam.  Van Os is in oktober 1776 in Den Haag geboren en  stierf daar ook in maart 1839. Van Os woonde rond 1810 een tijdje  in Nederhorst den Berg,  vervolgens vestigde hij zich o.a. in ’s-Graveland en Hilversum.
Spöhler verwierf bekendheid als schilder van Hollandse landschappen, die gekenmerkt werden  door hun gedetailleerdheid.  Aanvankelijk woonde en werkte hij in Amsterdam maar later ook in Haarlem, Brussel en Den Haag. Hij schilderde onder andere in de omgeving van Nederhorst den Berg net als zijn tijdgenoot Van Os. Beiden waren lid van de Koninklijke Academie te Amsterdam en worden gerekend tot de school van de Romantiek. Waar Spöhler zich beperkte tot landschappen en dorpsgezichten, vertoont het werk van Van Os een breder spectrum. Dit laatste maakt dat hij van de twee de meest bekende is. Een lezing die u meeneemt  in de wereld en de werken van deze twee bekende dorpsgenoten. Graag tot ziens op 20 maart a.s. in de Bergplaats, Kerkstraat 7.

De toegang is gratis