• Home
  • Nieuws
  • Het bestuur van de Historische Kring wenst u een voorspoedig 2020!

Het bestuur van de Historische Kring wenst u een voorspoedig 2020!

 Dank aan iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt aan het realiseren van de activiteiten in 2019, met als hoogtepunten:
Wandelroutekrt•    De officiële start van de ‘Vroeger en Nu’ wandeling, met het feestelijk onthullen van een plattegrond met de 33 locaties op het Willie Dasplein
Monument•    De  onthulling van het monument vliegtuigcrash 1943 - een onder overweldigende belangstelling stijlvol verlopen ceremonie, die op velen indruk heeft gemaakt   
Dankzij de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers kunnen we terugkijken op een succesvol jaar.