• Home
  • Nieuws
  • Een avondje praten over tradities 5 april 2019

Een avondje praten over tradities 5 april 2019

Mevrouw Strouken, Voormalig directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, bezorgde de leden die, 5 april, naar de Bergplaats waren gekomen een leuke avond. Met haar vlotte, gezellige manier van praten bracht ze ongemerkt een wisselwerking met haar toehoorders tot stand. De door haar uitgelokte vragen kregen als vanzelf een antwoord van deze en gene. Zij heeft er voor gezorgd dat sommige immateriële tradities van ons land door de UNESCO als cultureel erfgoed zijn aanvaard. Ze liet een foto zien waarop de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, zijn handtekening zette onder het door haar aangeboden manifest.


SinterklaasHet zal u niet verbazen dat Pakjesavond bij gehouden enquêtes lijstaanvoerder is van al dat bewaarde erfgoed. Verder scoren kermis, carnaval, koningsdag en de intocht van Sinterklaas hoge cijfers in hetgeen bewaard moet blijven. Tot teleurstelling van het publiek bleek de fiets niet door een Nederlander uitgevonden te zijn. Als enig nieuw onderdeel is er hier, waarschijnlijk vanwege de toestand van de wegen en de regen, een spatlap aan toegevoegd. Dat het gebruik van de fiets in Nederland zo’n hoge vlucht heeft genomen had te maken met het koningshuis en de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor die oorlog was de fiets alleen weggelegd voor het koningshuis en de elite. Koningin Wilhelmina en troonopvolgster Juliana hadden een zwak voor het tamelijk dure nieuwe vervoermiddel. De soldaten die in een fietsregiment hadden gediend mochten bij het afzwaaien hun dienstfiets mee naar huis nemen. Zodoende kon de hele familie oefenen waardoor de populariteit van de fiets snel toenam. Goedkope fietsen uit Duitsland deden de rest.

IJSbaan Venneman MeerlaanOf het er nog een keer van komt moeten we afwachten, maar koek en zopie is al eeuwenlang een begrip tijdens een vorstperiode. Die traditie dateert uit de 16e eeuw, de benaming ontstond uit het gebruik om een stuk speculaas in warm bokbier te dopen. Al soppend verdreef de schaatser daarmee de kou uit zijn botten. De naam leeft voort in een op het ijs geplaatst tentje waarin tegenwoordig chocomel en gevulde koeken verkocht worden.
Jong geleerd, oud gedaan gold voor veel ambachten die verdwenen zijn vanwege het steeds veranderende leven van alle dag. We zijn, zeker op het platteland, tot zo’n zestig jaar geleden bijna allemaal op klompen naar school gelopen. Een klompenmaker moet je nu met een kaarsje zoeken. De uitvinding van het elektrische licht heeft de kaars niet helemaal verdrongen. Want rond Kerstmis blijft kaarslicht nog altijd sfeerbepalend.
Er worden jaar in jaar uit heel wat traditionele feesten en gebeurtenissen in stand gehouden. Er komen er zelfs bij!  In Stroukens boek ‘DIT VIEREN WIJ’ met als ondertitel ‘van nieuwjaarsduik tot knalfeest’ heeft ze tevens oog voor de toename van feestvierende mensen met een andere culturele achtergrond. Naast Kerstmis, Pasen en Pinksteren kwamen daar b.v. Chinees Nieuwjaar, Suikerfeest, Offerfeest en Keti Koti (Surinaams bevrijdingsfeest) bij. Naast een paar nieuwe, Moederdag, Vaderdag, Dierendag en Halloween noem ik verder nog Allerheiligen, Allerzielen, Driekoningen, Hemelvaart en Oudejaarsdag- en avond.  
De bereiding van oliebollen op die dag stond al in het oudst bekende kookboek. Het vette baksel hielp de mensen door de winter heen, want oliebollen blijven lang eetbaar. Het bakken is tot traditie verheven en staat hoog in de top honderd. Net als het haringhappen, gevolgd door stamppot. Tijden veranderen echter wel, want de grote schoonmaak komt op de 97e. plaats. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want het blijft voor iedereen verschillend. Kortom het was een genoeglijke avond.

Gerard Baar