• Home
  • Nieuws
  • Terugblik - Jaarvergadering 22 februari 2019

Terugblik - Jaarvergadering 22 februari 2019

De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven. De brief  bevat een met foto’s opgeluisterd overzicht van de organisatorische aspecten en de activiteiten in 2018. De brief is te lezen op deze site.
jaarverg1
Na een korte bespreking over de inhoud van de brief stemden de aanwezigen volmondig in met de verslagen en begroting voor 2019. Met de complimenten van de kascommissie voor de overzichtelijke administratie werd aan penningmeester, Petra van ’t Klooster, decharge verleend.  Aangezien er geen kandidaten waren voor een bestuursfunctie, blijft de samenstelling van het bestuur onveranderd uit vier personen bestaan. Hierna volgde een toelichting op lopende projecten, zoals het monument vliegtuigcrash, het scholenproject en de ‘vroeger en nu wandeling’.jaarverg2

Na het officiële deel was het woord aan architectuurhistorica Marina Laméris voor een lezing over BoerenErfgoed. Zij hield een gedegen verhaal over de betekenis en de waarde van het boerenerfgoed. Systematisch passeerden allerlei historische aspecten van het boerenbedrijf de revue.

Ook ging zij in op de toekomstmogelijkheden van de boerderij. Marina wist de bezoekers met haar inhoudelijk sterke verhaal, opgeluisterd met mooi beeldmateriaal, flink te boeien. Gehoord de reacties sprak zeer aan dat er in het verhaal ook ruim aandacht was voor de historische boerderijen in het dorp. We kunnen dan ook terugkijken op een boeiende en leerzame avond.jaarverg3