Bezoek wethouder Rosalie van Rijn

Bezoek wethouder Rosalie van Rijn – belangstelling zeer gewaardeerd

Donderdag 20 december 2018 kwam wethouder Rosalie van Rijn op werkbezoek bij de Historische Kring. Het doel van het bezoek was kennismaken met wat de Historische Kring zoal doet en in huis heeft.

Na een woord van welkom door interim-voorzitter Ton Kuijs en een voorstelronde, volgde een toelichting op de lopende projecten, te weten:


Wethouder 1

a.  Scholenproject, waaraan de drie basisscholen meewerken. Ter afsluiting worden de kinderen op het kasteel uitgenodigd.

Wethouder 2

b. Foto-wandelroute: Nederhorst ‘Vroeger en Nu’. Het project wordt in mei 2019 afgerond met het
     onthullen van een overzichtsbord op het plein in het centrum en het presenteren van een    
     brochure

Wethouder 4

c.  Onthullen Monument vliegtuigcrash 1943; een groots evenement dat voor 13  september 2019 op
     het programma staat. Inmiddels lopen er contacten met de nabestaanden en instanties,  over het
      ontwerp van het monument en de organisatie rond de  onthulling, etc.

Wethouder 5

De activiteiten werden toegelicht en verduidelijkt met demonstraties over de archivering en het foto-opslagsysteem. We kijken terug op een waardevolle, maar vooral geanimeerde kennismaking.   

Wethouder 6


De foto’s zijn gemaakt door Teus van de Kemp.