Terugblik Open Monumentendag 2017

Open Monumentendag, ondanks minder mooi weer toch geslaagd

Iedereen die aan de organisatie van die dag had meegewerkt hield zijn hart vast, want het weer van de vrijdag die er aan voorafging leek op zijn zachtst gezegd nergens op. Gelukkig was het op de ochtend van de grote dag droog, maar wel wat fris. We namen onze intrek in de Muziektent, waarop na de uitstalling van wat de Kring zoal heeft, het carillon om 9.00 uur een vrolijk liedje begon te spelen. Dat gaf de burger moed. We waren eerlijk gezegd wel wat ongerust hoe de dag zich zou ontwikkelen. Met de door Ans Baar opgestelde en in veelvoud gedrukte nieuwsbrief ging in eerste instantie alleen de wind aan de haal. Een paar stenen brachten uitkomst.
Muziektent 07

De grote toeloop kwam een uur later op gang, dankzij de medewerking van de nieuwe eigenaar van de totaal gerestaureerde Stichts-Ankeveensemolen aan het sinds 1970 doodlopende Ankeveensepad. Deze man, de heer Eric Winter, wilde de dorpelingen graag laten zien wat hij allemaal met zijn nieuwe aanwinst had gedaan. De ongeveer zestig mensen die de molen van binnen hebben bekeken waren zonder uitzondering enthousiast over de inrichting en het uitzicht rondom. Paul Kuiper, de machinist van het Horstermeergemaal, gaf in de ochtend uitleg over de twee uit 1925 door Werkspoor geïnstalleerde pompen die samen de polder drooghouden. Een van de twee draait 16 uur per dag, de andere wordt ingezet bij een teveel aan water in één keer. Ze hebben de langste tijd dienst  gedaan, want eind dit jaar neemt het vervangen van de verouderde pompen, die naar hedendaagse maatstaven gemeten teveel energie gebruiken, een aanvang. Ondertussen waren chauffeur Bert Neijsen en gids Eli Baar druk doende de ouderen, die zich voor een tochtje door Nederhorst den Berg hadden opgegeven, in de door Amaris beschikbaar gestelde bus te installeren. Tot tweemaal toe, want de deelname was een succes. Bij boerderij ‘de Horst’ van de familie Voshaart mochten ze er zelfs even uit om wat te drinken. Tijdens de hele tocht vlogen de verhalen door de bus, de een wist nog meer te vertellen dan de ander!
Gemaal 07

Wij kregen ondertussen toch wel wat mensen in de door ons met vlaggen en ballonnen versierde Muziektent. Penningmeester Petra had die dingen zonder in ademnood te komen al vroeg in de morgen opgeblazen. De uitgestippelde fietstocht had bij beter weer zo goed als zeker veel meer deelnemers gekregen dan nu het geval was. De rit eindigde bij ‘De Nederhorst’, alwaar kasteelkenner Cees Stalenhoef al vanaf elf uur zat om belangstellenden, die met hem de wandeling rond het kasteel zouden willen maken, op te vangen. Vroeg in de middag zat hij nog met zijn ziel in lijdzaamheid op een stoeltje bij de rozentuin op de eerste bezoeker te wachten. Gelukkig voor hem kwam wat later de toeloop op gang. Hij kon dan ook trots melden dat hij uiteindelijk met in totaal 40 geïnteresseerden van doen had gekregen.

Het scheelde wel dat de Willibrordkerk bijna net zoveel aanloop kreeg, want die plakten er een kasteelparkbezoekje achter aan. Bovendien vierde de H. Maria Hemelvaartkerk haar jaarlijkse parochiefeest met de traditionele rommelmarkt. Zodoende is het voor veel mensen, ondanks de niet optimale weersomstandigheden, toch een leuk dagje geweest.

Degenen die de Muziektent bemanden hadden geen klagen over de aanloop.
De foto’s die bij dit artikel horen zijn door Ton Keizer gemaakt.                                                                 

Gerard Baar  

Scholenproject 2017-De Reevaart

Jonkheer Ridder Godard van Reede was heel even terug                                Gerard Baar

Scholenproject 00 Reevaart Godart van ReedeHij stond in vol ornaat te wachten voor het fraaie toegangshek dat de oprijlaan naar zijn kasteel afsluit voor ongenode bezoekers. Dit keer stond het uitnodigend open om de kinderen van groep 7 en 8 van de Kremer- en de Warinschool door te laten. Na een korte toespraak schreed hij, gevolgd door wat uit de pas lopende scholiertjes, in de richting van de hoofdingang. Net voor de prachtige roodbloeiende rozenperken boog hij af naar de achter het koetshuis gelegen studio.
Godard was op initiatief van twee zich ‘de oude meesters’ noemende gepensioneerde onderwijzers even uit zijn tijd teruggeroepen. Hoe Cees Stalenhoef en Herman van der Molen hem zover gekregen hadden, verklapten ze mij niet. De genodigden kregen bij de deur allemaal een hand van de bedenker van de Reevaart. Hij zag in 1629 vanuit zijn kasteeltoren in zijn vuistje lachend toe, hoe een fiks aantal met de schop uitgeruste mannen zijn droom verwezenlijkten. Zijn vaart sneed een grote bocht van de Vecht af en verkortte zodoende de ‘Keulsevaart’. Zo luidde in de volksmond de naam voor de scheepvaartroute van Amsterdam naar Keulen. Die Reevaart speelde meer dan 250 jaar een rol van betekenis, om precies te zijn tot de opening van het Merwedekanaal in 1892. In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelden zich plannen om de steeds meer in verval rakende vaart in het kader van de ontwikkeling van Nederhorst den Berg te gaan dempen. In 1969 spoten een paar dikke buizen grote hoeveelheden zand uit de Spiegelplas in de schepping van Godard van Reede. De schep had zijn tijd gehad..

Lees meer

Kraam Zomer Spektakel goed bezocht

Bij evenementen in het dorp is de Historische Kring zoveel mogelijk aanwezig. Zo stond de Kring op zaterdag 17  juni jl met een kraam op de braderie van het Zomer Spektakel.

Lees meer