De onthulling / The unveiling

English translation

Het programma van de onthulling

 

Ter nagedachtenis aan de 5 jonge helden die omgekomen zijn zal de Historische Kring op vrijdag 13 september 2019 een monument onthullen in Nederhorst den Berg. Vlakbij de Hostermeerpolder waar het vliegtuig is neergekomen.

De onthulling van het monument zal verricht worden door een aantal nabestaanden die hiervoor speciaal uit Canada overkomen. Tijdens de ceremonie zullen de 8ste klas leerlingen van de drie plaatselijke basisscholen de volksliederen zingen en de muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.

Het volledige programma vindt u hieronder.

13.30-14.15    Ontvangst in het Tennisclubhuis te Nederhorst den Berg genodigden

13.45               Welkom publiek bij monument. Start musiceren Kapel van de Koninklijke Luchtmacht

14.15               Wandeling (ca. 150 meter) naar het monument (vervoer beschikbaar)

14.30               Welkom door de ceremoniemeester bij het monument.

                        Opmarcheren Royal Canadian Legion Colour Party

                        Canadees en Engels volkslied

                        Welkom door burgemeester van Wijdemeren waartoe Nederhorst den Berg behoort

                        Necrologie van de gesneuvelden

                        Onthulling monument door nabestaanden

                        Last Post

                        1 minuut stilte

                        Reveille

                        Declamatie van de "Act of Remembrance"

                        Kranslegging

                        Overdracht monument aan basisscholen ter adoptie

                        Nederlands volkslied

                        Afmarcheren Royal Canadian Legion Colour Party

16.30               Sluiting ceremonie; terug wandeling naar Tennisclubhuis (vervoer beschikbaar)

16.45               Ontmoeting in Tennisclubhuis

17.30               Afsluiting

=========================================================================

Program

In memory of the five young heroes who died, the Historical Association will unveil a monument in Nederhorst den Berg on Friday 13 September 2019 near the Hostermeerpolder where the plane crashed.

The unveiling of the monument will be performed by a number of relatives who come specially from Canada for this. During the ceremony, the 8th grade pupils from the three local primary schools will sing the anthems and the musical accompaniment will be provided by the Royal Netherlands Air Force Band.

The full program can be found below.

13.30-14.15 Reception at the tennis club house in Nederhorst den Berg for invited guests

13.45            Welcome to the monument. Music by the Royal Netherlands Air Force Band

14.15            Walk (approx. 150 meters) to the monument (transport available)

14.30            Words of welcome by the master of ceremony

Royal Canadian Legion Color Party walks on

Canadian and English national anthems

Welcome by the Mayor

Obituary of the casualties

Unveiling of monument by relatives

Last Post

1 minute of silence

Reveille

Recital of the ‘Act of Remembrance’

Wreath laying

Transfer of monument to primary schools for adoption

Dutch national anthem

Royal Canadian Legion Color Party departs

16.30            Close of ceremony; walk back to Tennis club house (transport available)

16.45            Meeting in tennis club house

17.30            End