20 maart 2020 jaarvergadering met Bergse kunstschilders

20 maart 2020 – jaarvergadering met lezing over Bergse Kunstschilders.

Na het officiële deel is het woord aan ons lid Dr. Claudette Baar-de Weerd, die u laat kennismaken met twee kunstenaars Jan Jacob Spohler en Pieter Gerardus van Os. De eerste is 1811 in Nederhorst den Berg geboren. Van Os, geboren in Den Haag in oktober 1776, woonde een tijdje in Nederhorst den Berg. Spöhler verwierf bekendheid als schilder van Hollandse landschappen, die gekenmerkt werden door hun gedetailleerdheid. 

Lees meer

75 jaar bevrijding Gezamenlijke tentoonstelling

2 mei t/m 5 Mei – 75 jaar-bevrijding - Gezamenlijke tentoonstelling Historische Kringen


De tentoonstelling is een initiatief van de drie Historische Kringen in Wijdemeren, te weten:
In de Gloriosa (Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef), Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De Kringen gaan hieraan gezamenlijk invulling geven.  Voor de expositie mogen we gebruik maken van de Horne Hal op het terrein van kasteel Nederhorst. Een mooie ruimte op een unieke plek, beschikbaar gesteld door de Harmine Wolter Stichting.

Lees meer

Lezing over bruggen in Nederland en omgeving Nederhorst 25/10/2019

Na de geslaagde onthulling van het vliegtuigmonument op vrijdag 13 september jongstleden is het alweer tijd voor een lezing in de Bergplaats. Op vrijdagavond 25 oktober zal de heer ir. F.J. Remery een lezing houden over bruggen in Nederland en die van de omgeving van Nederhorst den Berg in het bijzonder. We starten, zoals gebruikelijk, om 20.00 uur in de Bergplaats.

Lees meer