• TOEGANG OVERMEER
 • TWEEDE GEMAAL HORSTERMEER
 • WASSERIJEN
 • KASTEEL DE NEDERHORST
 • OVERMEER
 • ZANDWINNING
 • ZEILEN OP DE SPIEGELPLAS
 • DRIEHOEK PETERSBURG
 • DROOGMAKING HORSTERMEER
 • WARINSCHOOL
 • VLIEGTUIGMONUMENT
 • INUNDATIE HOSTERMEER
 • TURFWINNING
 • VÉGÉ VLAANDEREN
 • DE BRUG
 • GEREFORMEERDE KERK
 • MOLEN DE ZWAAN
 • OUD LEED 1928
 • H. MARIA HEMELVAARTKERK
 • RELIGIEUS ERFGOED
 • WILLIBRORDKERK
 • BOERDERIJ RUNDERLUST
 • TOEGANG OVERMEER

  De toegangsweg (Vreelandseweg) tot Overmeer en Nederhorst den Berg in de jaren veertig.

  Rechts zouden later het gemeentevoetbalveld en andere sportfaciliteiten gerealiseerd worden. Nu is dat complex al voor de helft verlegd en staat de nieuwe wijk Nedervecht op haar bewoners te wachten.

  In de Canon, nr 72, vindt u de geschiedenis van de vroegere buurtschap.

  De andere uitvals- of invalsweg, de Hinderdam, was net zo!. In 1948 loste de aanleg van de Spiegelweg dat probleem op (Werinon 71).

 • TWEEDE GEMAAL HORSTERMEER

  Tweede gemaal van de Horstermeer aan de Reevaart, ongeveer halverwege de weg naar Overmeer.

  Hier stond heel vroeger ook een molen (Werinon 2).

  Samen met de oude Machine aan de Machineweg slaagden de twee stoomgemalen er in de Horstermeer droog te krijgen.

  Wat een verlatenheid op deze foto!

 • WASSERIJEN

  Deze wasserijen aan het einde van de Dammerweg, te weten vlnr Slokker en “Vecht en Dijk”, waren twee van de vele wasserijen die jarenlang voor veel werkgelegenheid zorgden.

  In ons  Themanummer “Van blekerij tot wasindustrie” , nr 8, vindt u daar heel veel over terug.

 • KASTEEL DE NEDERHORST

  Kasteel De Nederhorst springt altijd in het oog. Het hek trekt veel bekijks.

  In Werinon 45 doet Jan Baar in het kort de historie uit de doeken. In de Canon, nr 72, schrijft Els N.G. van Damme over Godard van Reede.

  Zij beschrijft verder vanaf Werinon 86 de bewoners, te beginnen bij de Van Wulvens’ in 1301.

 • OVERMEER

  Van het oude Overmeer is niet veel meer over.

  Net na de oorlog begon langs de Vreelandseweg de eerste nieuwbouw. Daarnaast kwam de Kastanjelaan (Werinon 8, wasserijen).

  Om een indruk te krijgen van wat er gestaan heeft kunt u in Werinon 84 en 85 de verhalen van bakker Wim Dubelaar doorlezen.

  Na de bouw van Overmeer-Noord was pas de beurt aan de Horn en Kuijer. Werinon 23 (Het dorp werd geen monument)

 • ZANDWINNING

  De zuiger maakte een einde aan het door de vervening ontstane landschap.

  In de Werinons 1, 2 en in nr. 3 (special ‘de Zandwinning’) wordt daar door Jan Baar en anderen uitgebreid over geschreven.

  Het dorp heeft er achteraf bekeken wel bij gevaren! Zie b.v. Werinon 85, De mannen van de Ballast.

  Een terugblik over de perikelen rond de afronding van de bodemverlaging staat in Werinon 90. In nr 91 de toegift.

 • ZEILEN OP DE SPIEGELPLAS

  In de jaren zestig nam de recreatie enorm toe.

  De zeilvereniging was daar debet aan.

  In Werinon 89 kunt u vinden hoe die club tot stand gekomen is.

  In Werinon 85 wordt roeibotenverhuurder Gerard Middelkoop in het zonnetje gezet. De man voorzag in een behoefte.

 • DRIEHOEK PETERSBURG

  Op deze driehoek stond het alom geroemde Petersburg.

  In Werinon 21, PETERSBURG, wordt het buiten beschreven en haar bewoners van alle kanten belicht.

  Dit sluit aan op alle verdwenen buitens die door Els N.G. van Damme aan de vergetelheid zijn ontrukt.

  Werinon 35 is een aanrader. De Hinderdam behandelt zij kort in de Canon, nr 72.

  Ze heeft er o.a. in Werinon 1, 2, 4, 6 en 13 een begin mee gemaakt.

 • DROOGMAKING HORSTERMEER

  De droogmaking van de Horstermeer (op de foto polderwerkers) bracht in Den Berg een verschil tot stand met de aard van de bewoners van de omliggende dorpen, hoewel de polder altijd een eigen status heeft willen behouden.

  Vroeger kwamen er jonge tuinders uit alle delen van Holland en Friesland op dit nieuw gewonnen land af.

  In Werinon 12 staat het verhaal van een van die pioniers in ‘gesproken verleden’ In de Canon, nr 72, meer over het meer.

  In Werinon 65 over een steeds kleiner wordende NERA. In de Canon komt Frederik van Eeden ook voor met zijn Nieuw Walden.

 • WARINSCHOOL

  De Warinschool voor Christelijk onderwijs. Het benodigde geld kwam uit legaten van de freules Warin, die jarenlang het kasteel bewoonden.

  Het imposante gebouw is onder de slopershamer gevallen, maar niet alleen vanwege de hoge stookkosten. Het onderhoud was duur.

  In Onderwijs Werinon 15 komt het wel en wee aan de orde. Er is tevens een boekje te koop; ‘Honderd jaar Christelijk Onderwijs’.

 • VLIEGTUIGMONUMENT

  Het vliegtuigmonument is er gekomen en onthult dankzij de inspanningenvan de Historischekring Nederhorst den Berg.

  Het verhaal (the story) over de achtergrond wordt ook verteld op deze website en bovendien is er een pagina waarop u de fotoalbums kunt bekijken van de onthulling

 • INUNDATIE HOSTERMEER

  De man op de foto maakt van de nood een deugd. In mei 1945 stond er door de inundatie meer dan drie meter water in de Horstermeer.

  Henk Koster beschrijft in Werinon 86 nauwgezet hoe dat in zijn werk is gegaan. Het gevolg: enorm veel schade.

  Eerst liep de Prutpolder vol, zie Werinon 18 bij ‘Rustoord in de oorlog’.

  Anno 2016 zijn er misschien nog twee tuinders over. Horstermeerder D.O. de Vries wordt geëerd in de Canon, nr 72.

 • TURFWINNING

  Schoolplaat over de turfwinning.

  Het landschap binnen Nederhorst den Berg is voor een deel te danken aan de vervening.

  In Werinon 43 kunt u door het lezen van  “Bovenlanders in Den Berg” een indruk krijgen hoe dat er aan toeging.

  Trekarbeiders speelden hierin een belangrijke rol.

 • VÉGÉ VLAANDEREN

  Op de foto rechts in de hoek het VéGéwinkeltje van Tinus Vlaanderen.

  Waar zijn alle winkels gebleven? In Werinon 39 beschrijven we ze, van kruidenier tot kolenboer. Uw opa kan er in genoemd zijn.

  De Overmeerseweg ziet er zojuist bestraat uit. Een hele vooruitgang. Het dichtstbijzijnde torentje is van de Warinschool.

   

 • DE BRUG

  De brug in 1905. Waarschijnlijk het meest beschreven in allerlei Werinons.

  De laatste Brugwachter, Jan Pouw kunt u in Werinon 84 zien.

  In de nummers 19 en 20 wordt uitgebreid ingegaan op haar uiteindelijke overbodigheid.

  Onder het bekijken van de site stuit u ongetwijfeld op veel meer bijzonderheden over dit veel besproken verdwenen dorpsbeeld. Bij Ruud Verkaiks’ Van de kaart onder meer in 30 en 41.

 • GEREFORMEERDE KERK

  De oude gereformeerde kerk met de school en de pastorie rond 1900.

  Het resultaat van grote ontzeggingen door een grote groep mensen na de doleantieperikelen in het dorp.

  In Werinon 88 is die gebeurtenis door middel van twee artikelen nader toegelicht. Er is extra politie nodig geweest om een oproer tot staan te brengen, daar is verder nooit over geschreven.

  De geschiedenis van de nieuwe gereformeerde kerk staat beschreven in Religieus Erfgoed, Werinon 58.

  De school met den Bijbel is behandeld in Onderwijs, Werinon 15.

 • MOLEN DE ZWAAN

  Korenmolen De Zwaan van Albin Pfeiffer stond waar later de kraan van Van Emmerik heeft gestaan.

  Nu kunt u daar benzine tanken, bij AWERA moertjes laten maken, sporten en de was laten doen bij LAMME, de laatste wasserij van Nederhorst den Berg.

  Dit bedrijf begon aan de Vaartweg in het oude pand van Wasserij Welgelegen (Werinon nr 8).

  De enige overgebleven molen, de Stichts Ankeveensemolen komt aan bod in Werinon 91.

 • OUD LEED 1928

  De Brugstraat onder water in november 1928. Het gemaal bij Muiden hief dat pas in 1930 op.

  Rechts op de foto staat wethouder Nieuwendijk die wel twintig jaar wethouder is geweest.

  Hij begeleidde samen met burg. Schimmelpenninck het in gang zetten van de zandwinning (Werinon 3).

 • H. MARIA HEMELVAARTKERK

  De H. Maria Hemelvaartkerk is in 1890 gereedgekomen.

  Het gebouw staat er nog in volle glorie na een totale restauratie, die in 2003 haar beslag kreeg.

  U vindt dit in Werinon 58. Het boek, “Nu, gij bouwt niet uit weelde” (Jan Baar) is bij de Kring verkrijgbaar en beschrijft de bouwgeschiedenis. 

  Kerkschapen, pastoor Vismans, armen? Allemaal in Werinon 79.

 • RELIGIEUS ERFGOED

  Een heel brok Bergse geschiedenis langs de Reevaart anno 1905.

  Het hoge gebouw in het midden was het klooster “De Voorzienigheid”.

  De katholieke lagere school, waar de nonnen onderwijs gaven, zat in het oude kerkje achter de Voorstraat.

  Hoe dat gekomen is kunt u vinden in Werinon, Religieus Erfgoed, nr 58 en natuurlijk in Onderwijs, Werinon 15.

 • WILLIBRORDKERK

  Wist u dat de geschiedenis van de Willibrordkerk teruggaat tot de 8e eeuw?

  Heeft u ook wel eens gehoord van de Mythe van de moord in de kerktoren?

  Dit en veel meer leest u in onze special  Werinon 66 waarin ook alles rond de grondige restauratie van 2007 ter sprake komt.

 • BOERDERIJ RUNDERLUST

  Boerderij Runderlust op de Eilandseweg in de winter van 1963?

  In het mooie nummer Werinon 51 “Het jaar van de boerderij” beschrijft Els N.G.van Damme o.a. deze boerderij (naast vele andere) vanaf blz 23.

  Verder kunt u in deze prachtige uitgave verhalen over allerlei facetten van het boerenleven lezen. Uitverkocht! Een gedigitaliseerd collectors item!

WELKOM

namens het bestuur op de website van de Historische Kring Nederhorst den Berg.

Bestuur

ARCHIEF

Uiteraard staat niet ons volledig archief op de site, maar de hoeveelheid informatie zal alleen maar toenemen.

Voor het raadplegen van het archief kunt u contact opnemen via e-mail, maar vooral ook door het bezoeken van de inloopavonden.

WORD LID!

Wij hopen u op de volgende pagina's die informatie te kunnen geven die u zoekt!

Als u echt geïnteresseerd bent in de streekgeschiedenis, biedt een lidmaatschap heel veel voordelen.

DOE MEE!

en neem zitting in één van onze werkgroepen. Kijk hier voor de vacatures.

Ook het bijwonen van lezingen en het lezen van ons verenigingsblad Werinon geeft een goed inzicht van de rijke geschiedenis van Nederhorst den Berg.

HET DORP

Nederhorst den Berg heeft nogal wat om trots op te zijn: het oude kerkje op de berg, gewijd aan Willibrordus en stammend uit de 12e eeuw; het kasteel Nederhorst; de diaconiehuisjes; een poldermolen; een geheimzinnig fort midden in de Vecht en de legenden over onderaardse gangen, ondeugende nonnen en vreemde putten (zie "Rondje Nederhorst")

Veel is er gebeurd in dat oude dorp aan de Vecht. De Romeinen hebben er rondgelopen, de Noormannen en de Spanjaarden, de Fransen en de Kozakken, de Duitsers en de Canadezen. Tsaar Peter was hier met zijn gevolg, maar ook letterkundigen als Beets en Bilderdijk. Zij hebben hier hun sporen nagelaten.

Een groot deel van de inwoners vond zijn bestaan vroeger in de turfproductie, de hoepelbuigerijen, de veeteelt, de rietdekkerij en later in de wasserijen en de tuinbouw.

Maar wat zien we na al deze historie? Een dorp, dat een oase is in een oprukkende en jachtige wereld er omheen. Een parel, met de Vecht, een heldere Spiegelplas en wie weet ook weer met een nieuwe Reevaart. Een mooi dorp.

Het dorp van toen, van water en land, ja dat is er nog. Maar je moet er wandelend of fietsend naar toe om het echt te ontdekken.

DOELSTELLING HISTORISCHE KRING

Er zit een berg historie in Nederhorst den Berg. En het is dan ook de taak van de Historische Kring om wat ons uit het verleden aan waardevols is nagelaten te bewaren, zo goed mogelijk te beschrijven en digitaal vast te leggen.

Sinds de oprichting in 1988 is het ledenaantal gestaag gestegen naar 450. Hieruit blijkt dat velen geleidelijk aan tot de ontdekking komen dat historici niet stoffig zijn en dat geschiedenis veel leuke kanten heeft.

De Kring is inmiddels uitgegroeid naar een niet meer weg te denken club met een uitgebreid en gedetailleerd archief dat tevens als inspiratiebron een duidelijke plaats heeft verworven in de dorpsgemeenschap.

Hoewel er al veel bekend is over de historie van ons dorp blijft er echter nog genoeg te ontdekken of uit te diepen.

zonsondergang nes

agendag102x101

AGENDA

13 september 2020 Documentatieruimte binnenkort weer open voor publiek
Zie ook
13 november 2020

Jaarvergadering
Zie ook

Geef een lidmaatschap cadeau!

Werinon cadeau

Bekijk hier de laatste uitgave